Uprawnienia Vissza

Zapewnij bezpieczeństwo Twoich danych!

Możesz zapewnić swoim pracownikom indywidualne dostępy do systemu – poprzez stworzenie grupy pojazdów ustaw do jakich danych mogą mieć dostęp współpracownicy pracujący w różnych obszarach.

System WebEye umożliwia tworzenie podgrup użytkowników z różnymi uprawnieniami. W ten sposób menadżer floty może zadecydować, które dane powinny być widocznie dla poszczególnych użytkowników lub klientów. Dzięki odpowiednim ustawieniom podgrup użytkowników, łatwiej zadbać o bezpieczeństwo danych floty i kierowców.

Jeśli chciałbyś podzielić się danymi pojazdów ze swoimi zleceniodawcami już w trakcie realizacji zadania przewozowego – możesz zapewnić ograniczony czasem, treścią i uprawnieniami – dostęp do danych swoim klientom i partnerom biznesowym.