Obliczanie pozostałego czasu jazdy kierowcy Vissza

Unikaj płacenia kar wynikających z przekraczania czasu jazdy, poprzez monitorowanie go w czasie rzeczywistym!

Funkcja eTachograph eControl to doskonałe rozwiązanie dla pojawiających się podczas organizacji transportu częstych trudności związanych z prawnym wykorzystaniem czasu jazdy kierowcy. Rozwiązanie umożliwia dyspozytorom zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym czasu jazdy i odpoczynku kierowców. Funkaja eControl prowadzi również dokładną ewidencję godzin pracy oraz dyspozycyjności kierowcy. Dane te, dostępne są dyspozytorowi “od ręki” zarówno w czasie rzeczywistym, jak i retrospektywnie. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu prowadzenia, system natychmiast wysyła automatyczny alarm do centrali, dzięki czemu można uniknąć kar urzędowych oraz zapobiec wypadkom spowodowanym przmęczeniem kierowców.

Funkcja eControl zapewnia skuteczną pomoc w optymalnym planowaniu i realizacji zadań transportowych, a ponadto może być używana do ewidencji płac i wykonywania innych zadań administracyjnych.