Webeye Messenger Vissza

Przy pomocy naszego programu wysyłającego komunikaty Messenger, można z łatwością przekazywać informacje związane ze zleceniem kierowcy, który wysyła do centrali dzienne meldunki ze swojej działalności.
Webeye Messenger Plus
Dzięki opcjonalnie wybieranemu programowi Messenger Plus, nie tylko kierowca i dyspozytor mogą pozostać w kontakcie, ale otwiera się też możliwość komunikacji pilotów między sobą, a nawet komunikacji między kierowcami i członkami ich rodzin w czasie długich wyjazdów zagranicznych. Nasze aplikacje Messenger zapewniają firmie znaczne oszczędności kosztów komunikacyjnych, a także stabilne zaplecze dla kierowcy. Jednostki pokładowe, na których pracują programy Messenger, mogą być też opcjonalnie uzupełnione oprogramowaniem nawigacyjnym IGO Primo Truck, dzięki czemu kierowca może zaplanować optymalną trasę wymaganą do realizacji swojego zadania.
Warunki techniczne:
Wymagana jest instalacja jednostki pokładowej