Webeye Alarm Vissza

Przy pomocy czujników umieszczonych w pojazdach, możesz dostawać alarmy w aplikacji WebEye odnośnie niepożądanych wydarzeń lub okoliczności operacyjnych. Zdarzenia alarmowe mogą być również przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i SMS.

Z aplikacją WebEye Alarm Plus możesz indywidualnie definiować warunki alarmowania, na przykład: zjechanie z wyznaczonej trasy, przekroczenie czasu prowadzenia, przekroczenie prędkości, przybycie na stację, przekroczenie czasu oczekiwania, itp. W przypadku wystąpienia zdarzenia, system automatycznie uruchamia alarm w aplikacji.