SpedMart Vissza

Usługa SpedMart jest ekskluzywną giełdą transportową, która wspomaga procesy biznesowe pomiędzy zleceniodawcami i przewoźnikami, począwszy od prośby o ofertę, poprzez jej wybór i realizację, aż do jej oceny. Te dodatkowa informacje pozwalają na bezpieczniejsze i skuteczniejsze planowanie zadań przewozowych online.

Poprzez wewnętrzny system oceniający, dostarczamy informację o dotychczasowej współpracy, gdzie obydwie strony biorące udział w transportowaniu mogą – jeszcze przed zawarciem umowy, szczegółowo ocenić jakość dotychczas zrealizowanych zadań transportowych. W ramach procedury oceny, można szczegółowo wybierać te określenia i pojęcie, które dadzą wiarygodną informację o usłudze logistycznej świadczonej przez użytkowników. Nasza usługa pozwala wyszukiwać i wybierać historię realizacji transportu, zgodnie z ustaleniami stron, ponieważ każdy szczegół przewozu i związana z nim wymiana wiadomości będą archiwizowane.