Pomiar temperatury ładowni Vissza

Unikaj psucia się produktów spożywczych i farmaceutycznych przez systematyczne sprawdzanie łańcucha chłodniczego!

Optymalne temperatury różnią się ze względu na rodzaj produktu, dlatego system umożliwia monitorowanie różnych wartości chłodzenia w poszczególnych komorach. Zmierzone wartości są zapisywane co 15 sekund. W przypadku zmiany temperatury ładunku lub otwarcia drzwi, kierowca lub dyspozytor natychmiast są o tym informowani – dzięki czemu można zapobiec uszkodzeniu przesyłki.

Warunki techniczne:
Potrzebna jest instalacja termometru