Pomiar parametrów eksploatacyjnych pojazdu Vissza

Usługa ta, pozwala na pomiar następujących parametrów eksploatacyjnych poszczególnych pojazdów: roboczogodziny, obroty, temperatura płynu chłodzącego, poziom paliwa, przepływ paliwa, ciężar i liczba przejechanych kilometrów. Gromadzenie i analiza powyższych danych, daje jeśniejszy obraz stanu floty oraz możliwliwość bieżącego wyjaśniania, a tym samym – unikania niepotrzebnych kosztów.