Ochrona mienia Vissza

Zwiększ bezpieczeństwo swoich towarów dzięki urządzeniom alarmowym WebEye!

W celu ochrony kierowców i transportowanych towarów, zalecamy zainstalowanie alarmu, który generuje po stronie pojazdu sygnały dźwiękowe i świetlne. Alarmowanie następuje rówież na platformie WebEye.

Warunki techniczne: Wymagana jest instalacja alarmu