Monitoring otwarcia drzwi przestrzeni ładunkowej Vissza

Zwiększ bezpieczeństwo swoich towarów z usługą monitorowania drzwi WebEye cargo.

Obok transportowania towarów o dużej wartości, również w przypadku transportu ładunków wymagających specjalnego zaopatrzenia, tj.: towarów chłodzonych lub zamrożonych, drzwi ładwoni powinny być monitorowane. Do otwarcia drzwi ładowni można również przypisać alarmowanie.

Warunki techniczne:
Potrzebna jest instalacja czujnika