Integracja TimoCom Vissza

Dzięki integracji WebEye i TimoCom, flotę naszych klientów można obejrzeć w aplikacji TimoCom lub za pośrednictwem aplikacji opartych na WebService.

Nasi klienci, po udanym procesie administracyjnym, mogą zarejestrować swoje floty w usłudze TimoCom, gdzie dane WebEye z wybranych pojazdów są wyświetlane w aplikacji internetowej.

Formularz pozwalający na przyłączenie się do TimoCom.

Pliki do pobrania

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usługi TimoCom, odwiedź stronę internetową: www.timocom.pl.