Identyfikacja przyczepy Vissza

Poprzez identyfikację przyczep, możliwa jest bieżąca rejestracja wszystkich przekazań i zdawań przyczep. Dzięki tej usłudze, masz także wyraźny pogląd na to, do którego holownika dana przyczepa została właśnie przypisana. Dodatkowo, możesz również zapisywać numery rejestracyjne, numery wewnętrzne oraz typy przyczep.