Rejestr pojazdów i kierowców Vissza

Zarejestruj w jednym miejscu wszystkie dane kierowów i floty!

System WebEye ułatwia realizowanie zadań administracyjnych niezbędnych dla funkcjonowania floty. Korzystając z naszego systemu możesz przechowywać aktualne dane, takie jak: numery rejestracyjne pojazdów, typy pojazdów, nazwisko kierowcy aktualnie używającego pojazd, lub numer rejestracyjny przyłączonej przyczepy.

System pomaga w ewidencjonowaniu czasu użytkowania pojazdów i pracy kierowców, oraz w rozliczaniu kosztów pojazdów i kosztów płac.