e-Myto Vissza

W prosty sposób rozliczaj, drogą elektroniczną poprzez system WebEye, węgierską opłatę drogową!

WebEye jest godnym zaufania partnerem przy rozliczaniu węgierskiego myta. Można na nas również przy rozliczeniach z korzystania z dróg dla samochodów o masie 3,5 tony i większej.

Naszym głównym zadaniem jest dostarczanie dokładnych danych tym samochodom, które przy pomocy rozwiązania WebEye zamierzają rozliczyć swój obowiązek płatności wobec Zarządu Autostrad Państwowych. Usługa ta, dostępna jest za pośrednictwem niezbędnych dla przewoźników pokładowych jednostek zasilanych z zapalniczki lub za pomocą zainstalowanych na stałe urządzeń pokładowych (jednostki WebEye naszych dotychczasowych klientów nadają się do sporządzania deklaracji za opłaty drogowe).

Nasi fachowcy zapewnią szybką i bezproblemową aktywację urządzenia. Szczegóły oraz ceny usługi dostępne są na stronie internetowej: http://utdij-bevallas.hu