Diagnostyka pojazdu Vissza

Wyeliminuj powstawanie szkód w swoich pojazdach, wynikających z  niewłaściwego ich użytkowania!

W tym celu WebEye oferuje dwa rozwiązania. Po pierwsze, umożliwia pomiar obrotów silnika, w przypadku pojazdów działających na zasadzie rozliczania czasu pracy silnika. W przypadku tych pojazdów, rozwiązanie pomaga określić rzeczywisty czas pracy. Usługa wymaga instalacji nadajnika indukcyjnego.

Po drugie, umożliwia dostęp do licznych mierzalnych danych z czytnika CAN-BUS, tj: godziny pracy, obroty, temperatura płynu chłodzącego, poziom paliwa, przepływ, masa, stan kilometrów.
Warunki techniczne:
Instalacja sygnalizatora lub czytnika CAN-BUS