Dane trasy Vissza

Sporządź w aplikacji szczegółowy wykaz danych o trasach zrealizowanych przez poszczególne pojazdy!

Raport zawiera pozycje wszystkich postojów pojazdu, czas przyjazdu i odjazdu, oraz czas pracy smochodu na biegu jałowym. Istnieje również możliwość uzyskania szczegółowego raportu na temat prędkości pojazdów. Wgląd w dane historyczne umożliwia ustalenie – na podstawie interwału czasowego – pozycji pojazdów w danym momencie.

Trasę pojazdu można wyświetlić także na mapie – natychmiast wygenerują się pokonane trasy.