Bieżąca ewidencja kosztów Vissza

Za pomocą jednostki komunikacyjnej zlokalizowanej na pokładzie, można prowadzić ewidencję kosztów powstałych w trakcie eksploatacji pojazdu, tj.: koszty paliwa, opłaty drogowe, koszty konserwacji, itp.  Dane są wprowadzne ręcznie przez kierowcę.