Aplikacje WebEye Drive Vissza

Aplikacja WebEye Standard Drive

Za pomocą aplikacji WebEye Standard Drive kierowca może łatwo i szybko porozumiewać się z dyspozytorem lub z innymi kierowcami, i może wysyłać wstępnie zdefiniowane wiadomości w celu dalszego przetwarzania. Korzystając z niej kierowca może w ciągu kilku sekund wykonać zmianę liczby osi na urządzeniu mobilnym, unikając w ten sposób ewentualnych kar za nieprawidłowo ustawioną liczbę osi.

Aplikacja WebEye Standard Drive łączy w sobie poprzednie aplikacje WebEye Comlink, Connect i Axle Config.

Ważne informacje:

W przypadku aktualizacji automatycznej twoje urządzenie zastąpiło aplikację WebEye Comlink nową aplikacją WebEye Standard Drive. W tym przypadku nie pozostaje nic innego do zrobienia, jak tylko sparowanie urządzenia mobilnego z urządzeniem do śledzenia pojazdów! Poprzednie aplikacje WebEye Connect i Axle Config WebEye mogą zostać usunięte.

Jeśli aplikacja WebEye Comlink nie zaktualizowała się automatycznie, prosimy pobrać naszą aplikację WebEye Standard Drive, po czym za pomocą kodu PIN sparować urządzenie mobilne z urządzeniem do śledzenia pojazdów!

Jeśli zapomniałeś kodu PIN, prosimy o kontakt z opiekunem klienta!

Poprzednie aplikacje WebEye Connect i Axle Config mogą zostać usunięte.

Aplikacja WebEye Standard Drive może zostać pobrana ze Sklepu Google Play Store.

Pobranie aplikacji WebEye Standard Drive

 

WebEye Advanced Drive

Za pomocą aplikacji WebEye Advanced Drive kierowca może łatwo i szybko porozumiewać się z dyspozytorem lub z innymi kierowcami, i może wysyłać wstępnie zdefiniowane wiadomości w celu dalszego przetwarzania. Korzystając z niej można w ciągu kilku chwil wykonać zmianę liczby osi lub wstępną kontrolę związaną z towarem czy pojazdem, a elektroniczny przełącznik prywatno/służbowy upraszcza administrację. Funkcje aplikacji zapewniają zgodność z przepisami: kierowca może wygodnie zapisać pokonaną trasę w czasie rzeczywistym.

W aplikacji WebEye Advanced Drive znajdują się poprzednie aplikacje WebEye Comlink, Connect, Scanner i Axle Config, ale poza tym dysponuje też takimi nowymi funkcjami, jak DVIR, E-logbook, eControl czy też Przełącznik Prywatno/Służbowy.

Ważne informacje:

W przypadku aktualizacji automatycznej twoje urządzenie zastąpiło aplikację WebEye Comlink nową aplikacją WebEye Standard Drive. W tym przypadku należy usunąć z urządzenia aplikację WebEye Standard Drive i pobrać aplikację WebEye Advanced Drive. Poprzednie aplikacje WebEye Connect i Scanner mogą zostać usunięte.

Jeśli aplikacja WebEye Comlink nie zaktualizowała się automatycznie, prosimy pobrać naszą nową aplikację WebEye Advanced Drive! Poprzednie aplikacje WebEye Comlink, Connect i Scanner mogą zostać usunięte.

Po pobraniu za pomocą kodu PIN należy sparować urządzenie mobilne z urządzeniem do śledzenia pojazdów. Jeśli zapomniałeś kodu PIN, prosimy o kontakt z opiekunem klienta!

Aplikacja WebEye Advanced Drive może zostać pobrana ze Sklepu Google Play Store.

Pobranie aplikacji WebEye Advanced Drive

 

 

Tabela porównawcza

Nazwa aplikacji Funkcja aplikacji WebEye Standard Drive WebEye Advanced Drive
WeConnect Łatwa, szybka komunikacja z dyspozytorem, z innymi kierowcami. tak tak
Axle Config Umożliwia wygodną zmianę liczby osi. tak tak
Scanner Kierowca może sfotografować różne dokumenty i jednym ruchem przekazać je swojemu pracodawcy. nie tak
DVIR Nowa funkcja! Wstępna kontrola towaru I pojazdu. nie tak
eControl Nowa funkcja! Ułatwia administrację kierowcami pojazdów powyżej 3,5 ton, korzystających z tachografa. nie tak
vHMK Nowa funkcja! Upraszcza administrację poprzez wykorzystanie przełącznika prywatno/służbowy. tak tak
eLogbook Nowa funkcja! Zapewnia zgodność z przepisami: kierowca może wygodnie rejestrować pokonaną trasę w czasie rzeczywistym. nie tak