Alarm paniki Vissza

Zwiększ bezpieczeństwo swoich kierowców przy pomocy umieszczenia w kabinach tzw. przycisku paniki!

W sytuacji zagrożenia przyciśnięcie przycisku paniki generuje niemy alarm.
Naciśnięcie alarmu nie spowoduje wywołania alarmu na zewnątrz pojazdu – system automatycznie generuje alarm w aplikacji zainstalowanej u klienta.

Warunki techniczne:
wymagana jest instalacja przycisku paniki.