Transport towarów
niebezpiecznych

veszelyes-anyag-szallitas

W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych – czy to materiałów wybuchowych, czy też płynów żrących lub różnych typów gazów, niezwykle ważna jest ścisła kontrola całego łańcucha transportowego, ponieważ najmniejsza nieuwaga lub dostrzeżony za późno błąd może doprowadzić do katastrofy. Z naszego doświadczenia wynika, że stosując odpowiednie alarmy w wielu przypadkach udaje się zapobiec tragedii.
Zaawansowane rozwiązania telematyczne poza położeniem i prędkością pojazdu i mogą sygnalizować także istotne problemy, które dana osoba często zauważyłaby zbyt późno.
Gromadzenie danych telematycznych w czasie rzeczywistym gwarantuje bezpieczeństwo transportu drogowego, ponieważ – w przypadku jakiejkolwiek drobnej rozbieżności, strony biorące udział w transporcie otrzymują natychmiastowe alarmy.

Masz jakieś pytania?

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe!