Przewóz towarów
chłodzonych

hutott-aru-szallitas

W przypadku transportu drogowego ładunków wrażliwych – np. produkty żywnościowe lub farmaceutyczne – kierowcy i inni uczestnicy przewozu powinni postępować ze wzmożoną ostrożnością. Zaniedbanie zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego może doprowadzić do pogorszenie jakości towarów, co może także oznaczać poważna straty materialne. Dwa najczęściej występujące problemy to: awaria urządzeń chłodniczych samochodów ciężarowych i nieuzasadnione otwieranie drzwi ładowni. W wyniku tego, w zależności od pogody, może się gwałtownie zmieniać temperatura w przestrzeni ładunkowej i z tego powodu transportowany towar może ulec zniszczeniu. Takie zdarzenia powodują niekiedy nawet i wielomilionowe straty dla przedsiębiorstw transportowych.
Przewoźnicy mogą kontrolować klimatyzacje potrzebną do transportu towarów chłodzonych i mrożonych, przy pomocy następujących rozwiązań telematycznych: zainstalowany w ładowni czujnik temperatury oraz systemy monitorujące otwarcie drzwi ładowni. Stale kontrolują one temperaturę w ładowni i różnych przedziałów ładunkowych oraz stan drzwi ładowni, a mierzone wartości zapisywane są co 15 sekund. W przypadku zmiany temperatury przestrzeni ładowniczej lub otwarcia drzwi ładowni, kierowca lub dyspozytor otrzymują natychmiastowy alarm, i w ten sposób można zapobiec uszkodzeniu przesyłki.
Optymalne temperatury różnią się od rodzaju produktu, w związku z tym urządzenie umożliwia śledzenie różnych wartości chłodzenia w poszczególnych komorach.

Masz jakieś pytania?

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe!