Transport towarów wewnątrz UE

Dla firm transportowych biorących udział w transporcie międzynarodowym i realizujących kompleksowe wymagania zleceniodawców.
Głównym wyzwaniem dla międzynarodowego transportu towarów jest dostarczenie przesyłki na czas, w jak najbardziej efektywny sposób i możliwie najmniejszym kosztem.

Zastosowane przez nas rozwiązania komunikacyjne ułatwiają przekazywanie informacji związanych ze zleceniem kierowcy, który może wysyłać do centrali dzienne meldunki ze swojej działalności. Możliwa jest także komunikacja między kierowcami, a nawet kontakt pomiędzy kierowcami i członkami ich rodzin w czasie długich wyjazdów zagranicznych.

W trakcie pomiaru zużycia paliwa, stosujemy dwa rozwiązania: pomagamy naszym klientom w ekonomicznym gospodarowaniu flotą – z jednej strony poprzez pomiar poziomu paliwa, a z drugiej strony przez wyliczenie przeciętnego zużycia paliwa.
Informacje uzyskane z cyfrowego tachografu umożliwiają kontrolowanie czasu prowadzenia i odpoczynku kierowcy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest ustalenie jego zdatności do podjęcia następnego zadania transportowego.

W przypadku korzystania z systemu zarządzania transportem, dzięki dwukierunkowej integracji, możemy zrealizować procesy planowania, zarządzania i administracji, które będą odpowiednio dostosowane do indywidualnych potrzeb i przebiegu prac.
Nasza międzynarodowa sieć serwisowa pozwala na kontakt z działem Obsługi Klienta w 14 krajach Europy.