Transport towarów poza UE

Dla firm realizujących transport międzynarodowy poza granicami UE.
Mapowanie i szacowanie parametrów eksploatacyjnych pojazdów przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z transportem międzynarodowym.
Realizując poszczególne czynności, istnieje możliwość zarejestrowania w systemie miejsca docelowego zlecenia oraz czasu jego realizacji.

Przy zaistnieniu wydarzeń krytycznych (otwarcie ładowni, przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu, alarmu panicznego, opuszczenia parkingów strzeżonych itp.) WebEye generuje automatycznie alarm, który pozwala na podjęcie w porę odpowiednich kroków, w celu ochrony bezpieczeństwa kierowcy, pojazdu oraz transportowanego towaru.
Informacje związane z rozliczeniem zadania transportowego, oceną jego realizacji lub fakturowaniem pojawią się w następstwie zrealizowania zadania transportowego. Aplikacja znacznie upraszcza, związane z działalnością biznesową, zadania administracyjne i kontrolne.

Nasze usługi ponadto pomagają firmom w przestrzeganiu bardzo surowych przepisów prawnych obowiązujących w UE. Dzięki zdalnemu pobieraniu danych z cyfrowego tachografu łatwiej uniknąć przejeżdżania “pustych” kilometrów bez ładunku. Informacje uzyskane z cyfrowego tachografu umożliwiają kontrolowanie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowcy w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastowe ustalenie jego zdatności do podjęcia następnego zadania transportowego.