Maszyny robocze

Dla właścicieli floty związanej ze szczególną działanością

Podczas pracy wykonywanej w trudno  dostępnym środowisku, a niekiedy i, w ekstremalnych warunkach, nadzór nad pojazdami lub maszynami roboczymi staje sią jeszcze bardziej istotny. Przy pomocy jednostek WebEye widoczny jest sposób eksploatacji maszyn roboczych, ich koszty oraz czas pracy pracowników. Znając potrzeby i częste problemy klientów obsługujących ciężkie maszyny, nasza firma oferuje im takie rozwiązania, które są technicznie niezawodne, dokładne i dopasowane do różnych maszyn roboczych.

  • Precyzyjny pomiar paliwa (pomiar przepływomierzem wysokiej dokładności)
  • Pomiar prędkości obrotowej (instalacja analogowego czujnika indukcyjnego prędkości obrotowej lub odczyt danych CAN-BUS)
  • Monitorowanie napędu wspomagania
  • Wykaz zmian/roboczogodzin