Małe samochody dostawcze

Dla przedsiębiorstw działających na obszarze FMCG, kurierów, oraz firm transportujących towary o małej i dużej wartości:

Usługa sprawia, że nie tylko rozliczenia realizacji są łatwiejsze, ale jej wykorzystanie umożliwia też bardziej przejrzystą ewidencje czasu pracy i możliwość jego późniejszej kontroli. System umożliwia tworzenie grup użytkowników indywidualnych, wśród których można zapewnić dostęp pracowników do rozdzielonych danych.

Aplikacja WebEye znacznie upraszcza, związane z czynnościami biznesowymi, zadania administracyjne i kontrolne.
Sporządzanie elektronicznego listu przewozowego, raportów tras, oraz nadzór dokumentów kierowców i pojazdów – wszystko to przyczynia się do stwarzania skutecznych procesów gospodarczych.

Przy pomocy naszych rozwiązań komunikacyjnych można z łatwością przekazywać informacje związane ze zleceniem kierowcy, który wysyła do centrali dzienne meldunki ze swojej działalności.

Nasze rozwiązania technicze związane z bezpieczeństwem, takie jak: śledzenie towaru, monitoring otwarcia drzwi ładowni, lub alarm paniczny, przyczyniają się do zapobiegania części szkód materialnych.

Stosowanie przez naszą firmę różnorodnych technologii, pozwola na uzyskanie kluczowych danych w najbardziej optymalny sposób, dzięki czemu liczne raporty wspomogą Twoją firmę w najbardziej ekonomicznej i nieszkodliwej dla środowiska działalności.