GDPR

Informacja w związku z regulacją GPDR

Szanowni Klienci!

Ogólne rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych (GDPR) wchodzi w życie dnia 25 maja 2018. Wszystkie firmy wchodzące w skład WebEye Telematics Group, tak i Państwa usługodawca WebEye w sposób specjalny zwraca uwagę na to, aby usługi oferowane Państwu odpowiadały coraz surowszym wymogom ochrony danych osobowych.

Naszym celem jest także to, aby nasze usługi Państwo mogli zintegrować z własnymi systemami, procesami pracy zgodnie z wymogami ochrony danych.

W najbliższych miesiącach, w trakcie przygotowania na GDPR:

  • przekażemy Państwu wszelkie potrzebne informacje, aby w sposób płynny przebiegło przejście na nowe regulacje ochrony danych,
  • informacjami, praktycznymi poradami chcemy wspomagać Państwa w tym, aby biorąc pod uwagę Państwa wewnętrzne procesy, sposób interpretacji otrzymanych od nas usług oraz z nimi związanych czynności GDPR, własne zadania podczas wprowadzania GDPR mogły być wykonywane w takich procesach, gdzie Państwo są Administratorem Danych
  • określamy takie podstawowe zasady, które traktujemy wobec siebie jako wymóg i w trakcie działania z konsekwencją egzekwujemy.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub uwagi odnośnie rozporządzenia o ochronie danych osobowych to proszę je zgłaszać w wiadomościach wysyłanych na  marketing@int.webeye.eu, liczymy na Państwa współpracę.

Więcej informacji o rozporządzeniu, o ochronie danych uzyskają Państwo klikając na poniższy link:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu